Chú ý:
1. Mã bảo vệ là nhập các ký tự trên hình phía bên phải của ô mã bảo vệ.
2. Sinh viên đăng nhập vào Hệ thống quản lý của Trường từ máy tính bên ngoài Trường Đại Học Cần Thơ vui lòng nhấn vào đây