TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
HỆ THỐNG DÀNH CHO CÁN BỘ


 

  Liên kết: Trang chủ ĐHCT | Trang web Phòng Đào tạo | Webmail CTU
     
   
Xin quý thầy cô vui lòng liên hệ hỗ trợ (trong giờ hành chánh):
- Lê Hữu Bình - 0949.500.858 - lhbinh@ctu.edu.vn
 

- Sinh viên có thể đăng ký học phần mà cố vấn học tập không cần phải duyệt các học phần trong học kỳ.

- Chuyển đổi các học phần Anh văn căn bản và chuyên ngành theo đơn vị.

-Thông báo Thay đổi số Tín chỉ-Mã học phần Anh Văn Căn Bản

 
HỆ THỐNG DÀNH CHO CÁN BỘ
Hệ chính quy Hệ vừa làm vừa học
KẾ HOẠCH HỌC TẬP NHẬP ĐIỂM CHO SINH VIÊN
Kế hoạch học tập 1 Nhập Điểm cho Sinh viên
Kế hoạch học tập 2  
   
NHẬP ĐIỂM CHO SINH VIÊN
Nhập Điểm cho Sinh viên  
   
XEM KHỐI LƯỢNG CÔNG TÁC
Khối lượng công tác của cán bộ